•  
  •  
  •  

 

 

Профил на купувача


Провеждане на процедура за набиране на предложения  за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години

Заповед за избор на Заявител

График на доставките

2018 г.

Договор за доставка на плод

Договор за доставка на гориво за отопление

Последвайте ни

 

Календар

 

Контакти