•  
  •  
  •  

 

 

Документи

Учебна година: 2022/2023

Заповед за план прием за учебната 2023/2024 година


Бюджет

Бюджет 2017      Отчети  Отчет - 2017 г.

Бюджет 2018 г.   Oтчет I тримесечие    Отчет II тримесечие  Отчет III тримесечие   Отчет IV тримесечие

Бюджет по проект BG05M2OP001-2.004-0004-ОП" НОИР" 

Бюджет 2019 г.  Отчет I тримесечие    Отчет II тримесечие   Отчет III тримесечие    Отчет IV тримесечие

Бюджет 2020 г.   Отчет I тримесечие Отчет II тримесечие Отчет III тримесечие Отчет IV тримесечие

Бюджет 2021 г.   Отчет I тримсечие  Отчет II тримeсечие  Отчет III тримесечие  Отчет IV тримесечие

Бюджет 2022 г.   Отчет I тримесечие Отчет II тримесечие Отчет III тримесечие Отчет IV тримесечие

2023 г. Отчет I тримесечие  Отчет II тримесечие


Административни услуги. Образци на документи

 

Последвайте ни

 

Календар

 

Контакти